İşbu üyelik sözleşmesi Beylikdüzü Çiçek tarafından, beylikduzucicek.com internet mağazasının kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

beylikduzucicek.com internet mağazasına üye olmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir. Bu durum, beylikduzucicek.com internet mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren beylikduzucicek.com internet mağazası sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

HİZMETLERİN TANIMI 

 • beylikduzucicek.com internet mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri ( oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkânı sunar.
 • beylikduzucicek.com internet mağazası Üyelik Sistemi 
 • beylikduzucicek.com internet mağazası üyesi kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur.
 • Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz.
 • şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.
 • Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
 • beylikduzucicek.com internet mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının beylikduzucicek.com internet mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.
 • Bu işlem beylikduzucicek.com internet Mağazası’na “login” olmak şeklinde tanımlanır.ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Üye, beylikduzucicek.com internet mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, beylikduzucicek.com internet mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının beylikduzucicek.com internet mağazası ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, beylikduzucicek.com internet mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve beylikduzucicek.com internet mağazasının bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan beylikduzucicek.com internet mağazasının sorumlu olmayacağını, beylikduzucicek.com internet mağazasında sunulan hizmetlere beylikduzucicek.com internet mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda beylikduzucicek.com internet mağazasının uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü beylikduzucicek.com internet mağazası ‘nın sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, beylikduzucicek.com internet mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı beylikduzucicek.com internet mağazasından tazminat talep etmemeyi, beylikduzucicek.com internet mağazasından izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, beylikduzucicek.com internet mağazasının dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde beylikduzucicek.com internet mağazasının gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, beylikduzucicek.com internet mağazasının, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, beylikduzucicek.com internet mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.beylikduzucicek.com İNTERNET MAĞAZASI’NA VERİLEN YETKİLER beylikduzucicek.com internet mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
  * Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı beylikduzucicek.com internet mağazasının üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır
  * Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi beylikduzucicek.com internet mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.
  * beylikduzucicek.com internet mağazası kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
  * beylikduzucicek.com internet mağazası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.